• DCIM100MEDIADJI_0109.JPG

Gói 30.000 tỷ mới” tại ngân hàng CSXH dành cho ai?

Gói 30.000 tỷ mới” tại ngân hàng CSXH dành cho ai?
  • Địa điểm Gói 30.000 tỷ

Gói 30.000 tỷ mới” tại ngân hàng CSXH dành cho ai?

Ngày 4/8, Ngân hàng CSXH cho biết điều kiện để vay vốn ưu đãi chương trình nhà ở xã hội, người vay phải gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng này với thời gian tối thiểu 12 tháng từ ngày ký hợp đồng.

 "Gói 30.000 tỷ mới" tại ngân hàng CSXH dành cho ai? - 1

Chương trình vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH sẽ bắt đầu từ ngày 15/8

Chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở được Ngân hàng CSXH (NHCSXH) triển khai thực hiện theo Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Theo đó người vay mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ được vay với mức lãi suất 4,8%/năm. Chương trình sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 15/8.

Ngân hàng CSXH cho biết, căn cứ Điểm 2, Điều 74 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 quy định: “Ngân hàng CSXH được thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân trong nước có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội để cho các đối tượng này vay với lãi suất ưu đãi và thời hạn vay dài hạn sau một thời gian gửi tiết kiệm nhất định”.

Và tại điểm 5, Điều 13, Chương III Nghị định 100/NĐ-CP quy định: “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng CSXH hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”.

Chính vì thế, trong văn bản hướng dẫn của Ngân hàng CSXH, một trong những điều kiện khi vay vốn chương trình nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH là người vay “phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng CSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng CSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn”. Mục đích tạo thêm một phần nguồn vốn thực hiện chương trình.

Theo Ngân hàng CSXH, đây là chính sách hoàn toàn phù hợp trong điều kiện nguồn vốn thực hiện chương trình hiện đang gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, khi vay vốn tại Ngân hàng CSXH, người vay vốn chưa phải trảnợ gốc trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên. Đây là một trong những điểm khác biệt khi vay vốn chương trình Nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH với các Ngân hàng thương mại khác.

Ngân hàng CSXH cho biết, hiện nay, nguồn vốn để triển khai chương trình cho vay ưu đãi nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng CSXH đang là vấn đề được quan tâm. Để chương trình triển khai có hiệu quả, không thể chỉ duy nhất dựa vào tiết kiệm của người vay như mà cần dựa chủ yếu vào vốn từ Chính phủ.

Chính vì thế ngân hàng này cũng bày tỏ mong muốn: Chính phủ, các Bộ ngành liên quan bố trí nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH để triển khai thực hiện, thông qua việc huy động từ các nguồn lực khác nhau: ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương dành một phần để chuyển qua Ngân hàng CSXH cho vay nhà ở phục vụ quá trình đô thị hóa;  phát hành trái phiếu, công trái nhà ở; tiền gửi tiết kiệm của nhân dân, vốn ODA,….

Chương trình triển khai có hiệu quả sẽ mở ra nhiều hy vọng cho người nghèo, người thu nhập thấp, đối tượng chính sách có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận nhà ở xã hội, cải thiện và ổn định cuộc sống.

SÀN BẤT ĐỘNG SẢN HUD
Tòa nhà số 21 phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hotline: 0913 583 913 - 0972 972 111 - 0904 28 2468 - 0982 33 13 13
Website: http://sanbatdongsanhud.vn
Facebook: sanbatdongsanhud
Email: info@sanbatdongsanhud.vn

Sản Phẩm Liên Quan