• DCIM100MEDIADJI_0109.JPG

Gia hạn gói 30.000 tỷ đến hết năm 2016

Gia hạn gói 30.000 tỷ đến hết năm 2016
  • Địa điểm gói 30.000 tỷ

Gia hạn gói 30.000 tỷ đến hết năm 2016

Ngày 25/07/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

goi-30000-ti-vay-mua-nha_sanbatdongsanhud.vn

Theo đó, đối tượng được gia hạn là khách hàng cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31/12/2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/03/2016 và đã được ngân hàng báo cáo NHNN tại  báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/05/2016.

Bên cạnh đó, Thông tư số 25 cũng quy định về về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/03/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 01/06/2016 đến ngày Thông tư có hiệu lực.

Cụ thể, các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 01/06/2016 đến ngày Thông tư này có hiệu lực được NHNN tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/03/2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình; Thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/05/2016.

Đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện nêu trên, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.

Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày Thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Thông tư số 25 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân./.

SÀN BẤT ĐỘNG SẢN HUD
Tòa nhà số 21 phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hotline: 0913 583 913 - 0972 972 111 - 0904 28 2468 - 0982 33 13 13
Website: http://sanbatdongsanhud.vn
Facebook: sanbatdongsanhud
Email: info@sanbatdongsanhud.vn

Sản Phẩm Liên Quan